Gedrag bij transportschade

Aansprakelijkheidsrelevant gedrag bij transportschade
Transportschade correct detecteren, behandelen en verwerken

Download: Transportschaderapport.pdf

Alle artikelen en verzendingen worden door ons persoonlijk gecontroleerd bij verzending en zorgvuldig verpakt. In zeer zeldzame gevallen kunnen artikelen in een zending echter beschadigd aankomen of zelfs ontbreken. Controleer daarom uw levering zeer zorgvuldig:

  • Is de doos gehavend, geplet of beschadigd?
  • Is het aantal pakketten compleet volgens de bijgevoegde papieren?

Als goederen duidelijk ontbreken of beschadigd zijn, meld dit dan onmiddellijk schriftelijk zoals hieronder beschreven per fax naar + 498989058725 of per e-mail naar office@roomours.de

We nemen zo snel mogelijk contact met u op en verduidelijken vervolgens de verdere procedure met u.

Retourneer geen beschadigde zendingen of artikelen zonder schriftelijke toestemming van roomours.

Het is in uw eigen belang om de hieronder beschreven procedures na te leven.

De ontvanger heeft de controleplicht!


Bezorging door expediteur

roomours verzendt grote apparaten met expediteurs. Bij open transportschade is het raadzaam om de zending in het bijzijn van de leverende vervoerder uit te pakken en de schade met datum, tijd en handtekening op het afleverbewijs of pakbon te noteren en te laten certificeren. Ook het kenteken van de bestelwagen moet worden genoteerd. Foto's voor het bewaren van bewijs zijn hier erg handig om de schadezaak beter te kunnen verwerken.

Bezorging per pakketdienst

Indien de verpakking duidelijk van buitenaf beschadigd is, gelieve de aanvaarding volledig te weigeren of, indien de goederen dringend nodig zijn, de schade op de uitrollijst te noteren met datum en tijd.

Neem de tijd om de zending te controleren in het bijzijn van de bezorger. U kunt tekortkomingen laten erkennen.

In alle gevallen is :

van toepassing
  • Beschadigingen en tekorten moeten worden opgemerkt en erkend door de chauffeur
  • Laat de goederen en verpakking in ieder geval ongewijzigd
  • Gebruik de beschadigde goederen NIET
  • Meld de schade per e-mail of fax aan roomours


Soorten transportschade

Open transportschade

Er is sprake van open transportschade als de buitenverpakking duidelijk samengedrukt, gescheurd of anderszins beschadigd is.

De openstaande transportschade moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan roomours.

Als alternatief en als de gemakkelijkste manier voor u en ons, kunt u natuurlijk acceptatie van de zending vanwege schade.

In geval van schade aan de zending die al van buitenaf zichtbaar is, is het aan te raden de levering te openen in aanwezigheid van de bezorger. Zorg ervoor dat er geen verborgen transportschade is. Controleer in het bijzonder of de inhoud beschadigd is of ontbreekt.

Met zijn handtekening bevestigt de ontvanger niet alleen de aanvaarding van de goederen, maar ook dat de verzend- of transportverpakking in goede staat lijkt te zijn zonder duidelijke gebreken. Laat de bezorger daarom zeker direct een schademelding opnemen. Laat alle schade aan de verpakking en geleverde artikelen tot in detail beschrijven en laat alle ontbrekende artikelen tot in detail vermelden. Foto's van de beschadigde artikelen of zendingen zijn nuttig gebleken als bewijs.Anders zijn schadeclaims door transportschade uitgesloten

Verborgen transportschade

Verborgen transportschade is aanwezig indien de buitenverpakking ogenschijnlijk onbeschadigd is, maar de inhoud wel beschadigd is.

Controleer de goederen direct na ontvangst. Verborgen transportschade is aanwezig indien deze pas wordt herkend na acceptatie van de zending. De ontvanger moet de schade binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan roomours melden per fax naar 08989058725 of per e-mail naar office@roomours.de. De ontvanger beschrijft de ontstane schade zo nauwkeurig mogelijk en bewaart in ieder geval de goederen inclusief omverpakking en verzendverpakking om de transportschade te controleren. Ook hier heeft het bewaren van bewijs door middel van foto's van het beschadigde item of de zending zijn waarde bewezen.

Onze medewerker neemt dan onmiddellijk contact op met de ontvanger om verdere stappen te ondernemen.

Later ontdekte gebreken, die het gevolg zijn van een onjuiste behandeling tijdens het transport, worden niet meer herkend en vervangen door de verzekeringsmaatschappijen. Hetzelfde geldt als de buiten- en verzendverpakking ontbreekt.


Gelieve de zending niet te accepteren met de opmerking "onder voorbehoud"!

.