Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijke
Neem indien gewenst contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Initiatief contact door de klant per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, bericht tekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het tot stand brengen van contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld advies over koopbelang, het opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u en ons betreft , vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid f AVG van onze zwaarder wegend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) die beschikbaar zijn aan u verstrekte reikwijdte. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld advies over koopbelang, het opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u betreft en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 Letter f AVG van ons doorslaggevende legitieme belang bij de Verwerking en het reageren op uw verzoek.In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Als u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (b) AVG en is vereist om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Detailhandel

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar

weclapp SE, Neue Mainzer Straße 66 - 68, 60311 Frankfurt am Main
.
Betalingsdienstverlener

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Met PayPal Express
Op onze website gebruiken we de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies zorgen ervoor dat uw browser kan worden herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 para.3S1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking, wordt naar PayPal gestuurd om het contract met u te kunnen nakomen met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS .


Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, gebruiken we persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna sturen. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy behandeld.Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
U kunt de onderstaande links gebruiken om erachter te komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden.Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden, hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 15 (3) zin 1 TMG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
 

Gebruik van AVG Legal Cookie
Op onze website gebruiken we de tool voor toestemmingsbeheer AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstrasse 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever") . De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming uit te oefenen.
Het doel van de gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking en dus om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en lager https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse van advertentietracking

Gebruik van Google AnalyticsWij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing en reclame doeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via waarmee u onze website heeft gevonden) de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS. en daar gered. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 15 (3) zin 1 TMG in in combinatie met artikel 6 lid 1 lit. a AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https ://policies.google.com/technologies/ cookies?hl=de.


Gebruik van Facebook Pixel
We gebruiken de " Custom Audiences"-remarketingfunctie op onze website Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook").
Facebook Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Facebook Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen in overeenstemming met artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Facebook Ierland op grond van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd.Deze tag wordt gebruikt om bij uw bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen en aan de Facebook-server door te geven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 15 (3) zin 1 TMG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking Facebook's privacybeleid op https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Gebruik van Google Ads conversietracking
We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en in dit verband conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer gearchiveerd. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 15 (3) zin 1 TMG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www .google.de/policies /privacy/

Gebruik van Google AdSense
We gebruiken de AdSense-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website. Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevensverwerking heeft tot doel advertentieruimte op de website te verhuren en bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere Google-gegevens.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op uw toestemming op basis van artikel 15 (3) zin 1 TMG in combinatie met artikel 6 (6) 1 lit. een AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https: //www.google.com/ policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy/


Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website.Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 15 (3) zin 1 TMG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van de Pinterest-tag
We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website .
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als u Pinterest bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk van Pinterest, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en bent doorverwezen naar deze pagina. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, op onze website bezochte subpagina's (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagentje, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 15 (3) zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit.U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatieU kunt zich afmelden in de personalisatie-instellingen op Pinterest of via de AdChoices website .aboutads.info gepersonaliseerde advertenties uitschakelen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval, indien van toepassing, niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy- beleid.


De live chat-applicatie Tawk.to gebruiken

Het online aanbod biedt de mogelijkheid om Tawk.to te gebruiken. Dit is live chat-software. De chat is geïntegreerd in de broncode. Dit wordt mogelijk gemaakt via een script. Door gebruik te maken van de chat maak je automatisch gebruik van de diensten van Tawk.to. De verzamelde gegevens omvatten: chatgeschiedenis, IP-adres op het moment van de chat en land van herkomst. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen gebruikt voor beveiliging en interne statistieken. De gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Ze zullen niet worden gered. De verwijdering vindt plaats na de chat. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Tawk.to, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy vindt u in Tawk.to's gegevensbeschermingsinformatie: https://www.tawk.to/ privacy-policyPlug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager
We gebruiken Google LLC's Google Tag Manager op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren worden gebruikt. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonlijke gegevens verwerkt. Het maakt echter het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na volledige contractverwerking worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG : Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien, volgens Art.21 lid 1 AVG heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame Toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Als de persoonsgegevens de hier vermelde gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst.
Zodra het bezwaar is ingediend, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden gen, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u op de nieuwsbrief te abonneren (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de MailChimp-servers in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbeacon) verbinding met de MailChimp-servers in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een bijbehorende link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na de annulering van de nieuwsbrief wordt verwijderd uit de nieuwsbrief-distributielijst. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings belemmeren. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG). Opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimpcom/legal/terms/.
Sluiten van een gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een zogenaamde Verwerkersovereenkomst" gesloten met MailChimp, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op onze website. Met Hotjar kunnen we b.v. Neem uw muis- en scrollbewegingen en klikken op. Hotjar kan ook met de muisaanwijzer bepalen hoe lang je op een bepaalde plek bent gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heatmaps te maken, waarmee kan worden bepaald welke websitegebieden door websitebezoekers worden bekeken.

We kunnen ook bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw invoer in een contactformulier heeft geannuleerd (zogenaamde conversietrechters).

Bovendien kan met Hotjar directe feedback van websitebezoekers worden verkregen. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Deze cookies kunnen met name worden gebruikt om te bepalen of onze website met een bepaald eindapparaat is bezocht of dat de Hotjar-functies voor de betreffende browser zijn gedeactiveerd. Hotjar-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Hotjar wordt gebruikt en Hotjar-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Hotjar uitschakelen

Als u gegevensverzameling door Hotjar wilt uitschakelen, klikt u op de volgende link en volgt u daar de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out

Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of elk apparaat afzonderlijk moet worden gedeactiveerd.

Meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy


Gebruik van Calendly
Op onze website gebruiken we de functie voor het boeken van afspraken "Calendly" van de aanbieder Calendly LLC (BB&T Tower, 271 17th St NW, Atlanta, GA 30363, VS ).
Als u deze functie gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, berichttekst, eventueel lidmaatschapsnummer) alleen in de door u verstrekte gegevens Scope. De gegevensverwerking dient voor het maken van afspraken en gebruiksvriendelijkheid.
Calendly maakt gebruik van technologieën zoals cookies. Onder andere,De volgende informatie wordt verzameld en naar Calendly verzonden: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, apparaatmodel, informatie over de browser die u gebruikt en het besturingssysteem dat u gebruikt en de locatie
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info /law/law-topic/data-protection/international -dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
De verwerking van uw persoonsgegevens voor het boeken van afspraken is gebaseerd op artikel 6, lid 1 lid b AVG om de met ons gesloten overeenkomst na te komen of precontractuele maatregelen uit te voeren.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 ( 1) zin 1 TTDSG in samenhang met artikel 6 (1) (a) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt door het gebruik van cookies vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Meer informatie over gegevensbescherming en het gebruik van cookies vindt u hier bij Calendly onder https://calendly.com/de/pages/privacy


laatste update: 14/04/2022

.