Annuleringsvoorwaarden met modelformulier voor herroeping

Herroepingsrecht voor consumenten
(consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor waarvan de meeste niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u één of meer goederen heeft besteld als onderdeel van een enkele bestelling en dit is of zal worden in één bestelling afgeleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, indien je hebt meerdere goederen in één Best . gekocht artikel en deze worden afzonderlijk geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste u heeft goederen besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( roomours GmbH, Blumenstrasse 3, 85540 Haar bij München, telefoonnr.: +49 89 89058710, fax: + 08989058725, e-mailadres: office@ roomours.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór de herroeping verzendt periode is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, sturen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je voor een andere bezorgmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard bezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de melding van uw opzegging van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


Wij halen de goederen op.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, evenals de directe kosten van het retourneren van goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden. De kosten voor goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, zijn geschat op maximaal rond de € 50,-.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. de goederen.

Uitsluiting - respectievelijk.Redenen voor het verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor hun productie een individuele selectie of vaststelling door de consument relevant is of duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou verlopen;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die omwille van de gezondheid gezondheidsbescherming of hygiëne zijn niet geschikt voor retournering indien de verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd vanwege hun aard;
- voor het aanleveren van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- An roomours GmbH, Blumenstraße 3, 85540 Haar bij München, e-mailadres: office@roomours.de,
fax: + 08989058725 :

- I/ wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (* )/ ontvangen op (*)

- Naam consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


.